Employer branding – sex steg i hur ni lyckas

SVÅRIGHETSGRAD: MEDEL

Employer branding - sex steg i hur ni lyckas i er digitala employer brandning-strategi

Det blir allt viktigare för arbetsgivare att under, innan och efter en rekryteringsprocess visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare och knyta an bra kontakter. Vill ni ha de bästa kandidaterna behöver ni hela tiden jobba på ert varumärke och hur ni ser ut externt. Vad bör ni tänka på när ni behöver nå nya kandidater? Vad vill ni kommunicera och hur når ni era drömkandidater? I den här guiden går vi kortfattat igenom hur ni jobbar framgångsrikt med digital employer branding.

1. Identifiera era styrkor och svagheter

Fundera ut vad som gör att ni lyckas rekrytera och behålla er personal. Punkta upp tre värden och använd dessa i er kommunikation. Vad är er USP*? Har ni några särskilda förmåner? Utvecklingsmöjligheter och så vidare.
Fundera sedan på vilka svagheter ni har. Vad har konkurrenterna som inte ni har? Varför lyckas de knyta viktiga medarbetare som ni hade velat ha? Gör samma sak där; punkta upp tre värden som ni behöver arbeta med.

2. Identifiera målgruppen

Vilka vill ni nå i er employer branding-satsning? Vill ni nå externt eller internt? Vill ni nå studenter, anställda kandidater eller konsulter? Hur bred er målgrupp blir är också en kostnadsfråga, så försök att smala ned målgruppen och fokusera på relevanta kandidater i er annonsering. Tänk på att målgruppen ska vara konkret, men tänk också utanför boxen. Om målgruppen är ingenjörer kan ni fundera på vilka intressen en ingenjör har. Detta gäller framför allt när det kommer till Facebook, där målgruppen inte alltid har angett sin yrkestitel.

3. Hur ska ni nå målgruppen?

När ni sedan identifierat målgruppen behöver ni nå dessa. Här bör ni använda er av riktad, målgruppsanpassad marknadsföring. Bra verktyg för detta är Facebook, LinkedIn och Google. För att lyckas med annonseringen bör ni använda en tydlig, kortfattad, slagkraftig text som uppmanar till något. En så kallad Call To Action**. Dessutom bör annonsen vara grafiskt tilltalande och budskapet enkelt att ta in. Använd gärna humor och självdistans, eftersom ni nu ska kommunicera på ett avslappnat vis med era framtida kollegor. Kommunikationen bör alltså inte vara lika formellt som era andra annonser.

» Läs mer om vad ni bör tänka på vid rekrytering i sociala medier

4. Omvandla besökaren till het kandidat

Målsättning: Besökare -> Följare -> Kandidat
Annonsen har fångat en potentiell kandidats intresse och ni har nu fått in denne på er hemsida (skapa en dedikerad undersida/landningssida). Här bör ni presentera er lite mer utförligt och använda er av både videor och bilder från arbetsplatsen. Ha med någon/några medarbetarintervju(er), ta med era styrkor och varför kandidaterna bör jobba hos er. Gör det enkelt och lättnavigerat och ta fram formulär i syfte att jobba tydligt med marketing automation. Med en tydlig marketing automation-strategi kan ni omvandla en besökare till anställd genom att successivt ”värma” er nuvarande följare. Detta kan ske genom att uppdatera följaren via exempelvis nyhetsbrev, sms, app eller sociala medier. Informera följaren om vad som sker just nu, exempelvis vilka kunder ni förvärvat, vilka nya medarbetare ni har och så vidare. När kandidaten känner till ert varumärke så pass mycket är det dags att bjuda in till något. Det kan vara så pass mjukt som en After Work, seminarium eller mässa. I slutskedet av denna process kan ni vara mer konkreta och skicka ut platsannonser/jobberbjudanden till era följare. Detta kan ni också, via marketing automation, göra anpassat efter önskade parametrar direkt era följare.

» Vill ni ha hjälp att lyckas med er employer branding? Kontakta oss

5. Utvärdera

Att jobba med employer branding är ett ständigt arbete, men det är viktigt att mäta och utvärdera enskilda employer branding-kampanjer. Vad gick bra i den här kampanjen? Vad gick dåligt i den här kampanjen? Vilka värden är viktiga? Ibland kan en kampanj gått bra i antal besök, men fungerat sämre i konverteringen***, det vill säga, färre följare eller intresseanmälningar. Det kan helt enkelt vara så att ni har nått en bred publik med en god kvantitet besökare, men i slutändan har den kampanjen med färre klick genererat fler konverteringar på grund av en bättre riktad målgruppsannonsering. Kan ni A/B-testa er landningssida? Det kan exempelvis innebära att ni strukturerar om er landningssida så att fler anmäler sig till ert nyhetsbrev eller det verktyg ni använder för att kommunicera med följarna. Mät kontinuerligt era resultat för att på så sätt kunna nå bästa möjliga konvertering.

6. Rekrytera

Kampanjerna har genererat i några heta kandidater och nu vill ni rekrytera någon eller några av dessa. Viktigt att tänka på är att ni bibehåller samma språk och känsla för ert varumärke som ni tidigare kommunicerat. Annars finns en risk att hela kampanjandet har varit förgäves. Kandidaterna förväntar sig kort och gott att ni är den arbetsgivaren ni utger er att vara. Ni bör snarare ge en känsla av att ni är bättre än tidigare kommunicerat. Detta bör vara en röd tråd från första intervju till undertecknat kontrakt och bör vara kommunicerat till respektive rekryterare. Knyt ihop säcken och sälj in er med de tre värdena ni skrev ned när ni började er employer branding-satsning. Detta bör alltså kommuniceras till kandidaten vid intervju när ni berättar om er som arbetsgivare.

Lycka till!

» Frågor? Kontakta oss

*USP = Unique Selling Point
Det som gör er unika gentemot konkurrenterna. Ert/era unika kärnvärde(n) och unicitet.

**Call To Action
En uppmaning från annonsören. Exempelvis; ansök, boka, köp osv.

***Konvertering
Unik besökare som utför syftet/er målsättning med sidan. Exempelvis följer er eller skickar in en intresseanmälan.
(Konverteringsgrad=konvertering/besökare)

Av: Daniel Lind. Senast uppdaterad: 2020-10-14.

Få rekryteringsguider i din inkorg

Vi lovar att inte tjata eller spamma!

Rulla till toppen