GDPR

Din säkerhet är viktig för oss!

I och med GDPR-lagen som trädde i kraft 2018-05-25 förändrades hanteringen av personuppgifter och den tidigare PUL (Personuppgiftslagen) ersätts med en EU-enhetlig lag som gäller samtliga företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Lagen innebär bland annat att vi som företag är skyldiga att visa vad vi gör med dina personuppgifter och hur vi hanterar dessa, men även total transparens och möjlighet för dig som användare att få bli bortglömd, det vill säga raderad från systemet. Vi står bakom lagen och gör allt för att du som användare ska känna dig trygg i hanteringen av dina personuppgifter. Skulle du ha frågor gällande vår hantering av dina uppgifter eller om du vill få din data raderad är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Varför sparas mina personuppgifter?
För att säkerställa kvaliteten och relevansen i de annonser och arbetsgivare som presenteras för dig behöver vi lagra några av dina personuppgifter, i form av mejladress och i vissa fall namn, adress, telefonnummer, nuvarande befattning, ålder, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, kön, ålder och övriga kompetenser. Anledningen till lagringen är att vi ska kunna matcha din profil och dina karriärintressen med rätt yrke och arbetsgivare.

Lagring av dina uppgifter
Dina uppgifter lagrar vi vid det tillfälle du själv anmäler ditt intresse för ett jobb eller en allmän registrering som jobbevakande. Vi utgår från rådande personuppgiftslagstiftning och exponerar inte dina personuppgifter för obehörig part.

Du kan när som helst återkalla ditt medlemskap, be oss radera all data kring dig eller kontakta oss för att på så sätt få en uppgift på hur vi lagrar dina uppgifter. Vi lagrar dina uppgifter under den tiden du anser dig vara aktiv arbetssökande. Vi kan dock komma att radera dina uppgifter vid långvarig inaktivitet eller vid systemuppdateringar.

Hantering av personuppgifter
Ansvarig för personuppgifter når du via vår kundtjänst. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära ändring eller rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss. Har du klagomål på hanteringen av dina personuppgifter har du rätt att ange detta till datainspektionen.

Rulla till toppen